۱۳۹۲/۰۹/۰۲

آغاز قتل های زنجیره ای همجنسگرایان در تهران

در این یکی دو ماه گذشته خبرهایی از قتل های همجنسگرایان در تهران به گوش می رسد و این امر موجب ترس و دلهره در جامعه همجنسگرایان شده است. یکی از این دوستان در تماسی که با من داشت خواست که این خبر را برایشان رسانه ای کنم تا این جنایت ها خاموش نماند.

اگر بخواهیم سبک این نوع قتل ها را با قتل های دیگر مقایسه کنیم یاد جریان  قتل های محفلی کرمان در سال 1381 می افتیم که گروهی بسیجی زیر نظر مصباح یزدی به قتل زنهایی که به ظن این جنایتکاران فاحشه بودند میپرداختند.اکنون نیز همین سبک قتل در مورد همجسنگرایان در حال اجراست . شهریور امسال یک جوان همجنسگرا به اسم "کاوه دولت" به قتل رسید و همین چند روز پیش جوانی دیگر به اسم علیرضا (کیان) فکوری به وضع فجیع پس از شکنجه شدن با دستمال گردنش خفه شده بود و جنازه اش در آپارتمانش پیدا شد.


آغاز این قبیل قتل ها می تواند زنگ خطری برای سایر همجنسگرایان باشد و همچنین میتواند ما را بر این پروژه ظنین کند که دست عوامل بسیج یا حکومت باز در این نمونه قتل ها هست که بخواهند به صورت غیر مستقیم اقلیت های مذهبی و جنسی و ... را نابود و به قول خود جامعه را یکدست اسلامیزه کنند. 

وظیفه میهن پرستان این هست که در جامعه از همه اقلیت های آن جامعه در برابر افراطگرایان حمایت کنند و نگذارند خون آنها پایمال شود.

در زیر نیز تصویر علیرضا (کیان ) فکوری که توسط دوست وی کشیده شده است را میبینید. 

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...