۱۳۹۲/۰۶/۱۱

مدعیان دروغین حقوق بشر ، سوریه را رها کنید هموطنان ما را در عراق به خون کشیده اند

با وجود اینکه دو روز از جنایات علیه عده ای هموطنانمان در عراق  و اردوگاه اشرف میگذرد ، مدعیان دروغین حقوق بشر که فقط از این ابزار جهت حفظ حکومت های دیکتاتوری استفاده میکنند و برای جمهوری اسلامی لابی می کنند کمترین توجه نسبت به این مساله نشان داده یا حتی عده ای ابراز خوشحالی می کنند .

واقعا این رفتار ننگین و شرم آور این سری افراد که البته بیشتر رگ و ریشه اصلاح طلبانه و حفظ نظام را دارند مایه ننگ بشریت و یک لکه ننگ بر پیشانی تاریخ خواهد بود. این افراد که اکنون برای حمله به سوریه عاشورا به راه انداخته و قمه زنی میکنند کوچکترین واکنش در کشتار 52 تن از هموطنان بی دفاع ما در اردوگاه اشرف نشان نمی دهند .

 همه به خوبی می دانیم که مجاهدین نقش اساسی در سرنگونی نظام شاهنشاهی ایران داشتند ولی من به عنوان یک هوادار پادشاهی چگونه می توانم وجدانم راضی شود که عده ای هموطن با هر عقیده سیاسی و هر باور مذهبی در یک کشور غریب فقط به علت برانداز بودن و سازش نکردن با رژیم جهل و خرافه به خاک و خون کشیده شوند ؟

از همه دوستان ، هم فکران و هم باورانم میخواهم که ضمن محکوم کردن این حرکت ضد بشری هر گونه کمکی که از دستشان بر می آید در این ضمینه انجام دهند و در قسمت دوم ضمینه را برای به زیر سوال بردن این مدعیان دروغین حقوق بشر فراهم کنند. اینها باید جواب کارهای خود را در همین مقطع پس دهند و به مردم پاسخ دهند که آیا حقوق بشر ابزاری هست که فقط برای حفظ رژیم از آن استفاده می شود ؟ 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...