۱۳۹۲/۰۶/۱۹

شعار های دولت فریب و نا امیدی و حامیانش قبل و بعد از انتخابات

مجموعه شعارهای دولت فریب و نا امیدی قبل و بعد از انتخابات ، لطفا اگر شما هم چیزی به خاطر دارید بیان کنید تا به این نوشته اضافه گردد :

1- قبل از انتخابات : وضعیت کشور را در صد روز به حد قابل قبولی در می آوریم.
بعد انتخابات : وضع کشور بسیار اسفناک هست و در چند ماه قادر به ترمیم این وضع نیستیم

2-قبل از انتخابات : گشت ارشاد که در دوره احمدی نژاد ایجاد شده است نقض آشکار حرمت انسانی است و آن را  برمیداریم
بعد از انتخابات : مگر دولت می تواند گشت ارشاد را بردارد، این کار اصلا زیر نظر دولت نیست

3-قبل از انتخابات : ادبیات دولت پیشین در مورد دولتهای جهان اشتباه بود و باید این ادبیات را تغییر دهیم
بعد از انتخابات : اسرائیل غده چرکین در خاورمیانه است

4-قبل از انتخابات : قیمت دلار و عرض باید پایین بیاید و این تورم مهار شود .
بعد از انتخابات : قیمت دلار بالای 3000 تومن مطلوب است و نیازی به پایین آمدن آن نیست

5-قبل از انتخابات : تورم کمر شکن شده است و باید این تورم را  سریعا رفع کنیم
بعد از انتخابات : متاسفانه مهار تورم به زمان بسیار در حد چند سال وقت احتیاج دارد

6-قبل از انتخابات : نه تنها زندانیان سیاسی بلکه همه زندانیان باید آزاد شوند
بعد از انتخابات : کروبی و موسوی و فتنه گران توبه کنند (بقیه هم پشم)

7- قبل از انتخابات : خانه سینما را باید بازگشایی کنیم
بعد از انتخابات : فعلا تصمیمی در این مورد نداریم

8- قبل از انتخابات : سال 88 دولت نباید اینگونه با مردم برخورد میکرد
بعد از انتخابات : اردو کشان خیابانی باعث هرج مرج در کشور شدند

9-قبل از انتخابات : دولت تدبیر و امید ، امید را به ملت بر میگرداند
بعد از انتخابات : عجله نکنید ، احمدی نژاد به اندازه 100 سال  ریده است و ما باید 100 سال باشیم و گندهای او را پاک کنیم

10-قبل از انتخابات : این فضای مجازی و سانسورها باید برداشته شود
بعد از انتخاب : سکوت (افزایش سانسور ، پارازیت ، فیلترینگ و بگیر و ببندها)

و در پایان : سوال بزرگ : چه فرقی در حال حاضر بین دولت تدبیر و امید با دولت احمدی نژاد هست ؟ جواب : خب الان تدبیر و امید حاکم شده است و باید وقت داد ، این بنده خدا مگر چیکار میتواند بکند !

و ما بخوبی میداتیم که این بنده خدا تنها کاری که میتواند بکند دزدان و راند خواران دوره هاشمی رفسنجانی را دوباره به قدرت برگرداند تا  با پول نفت ملت ایران خود را بزرگ کنند و ملت ایران را چپاول کنند . اگر این بنده خدا نمی تواند کاری کند غلط میکند که مردم را فریب داده است . چگونه است که فیلم احمدی نژاد که میگفت مگر مشکل مردم ما موی جوانان ما هست را همین اصلاح طلبان در اینترنت میچرخاندند و میگفتند دیدید دروغ گفت ولی اکنون روحانی که هزاران بار بیشتر دروغ گفته این اصلاح طلبان خفقان مرگ گرفته اند ؟

باری تکلیف روشن است ، از قبل  روحانی و روحانیت هنوز عده ای هستند که ملت را بدوشند و بچاپند. و آقازاده های اینها در داخل و مخصوصا خارج کشور به ماله کشی روی دروغ های اینها میپردازند.

باری هموطن یک راه بیشتر نیست و تا زمانی که این شعار را ندهیم تکلیف همین است : نه سوریه نه لبنان فقط نجات ایران ، مرگ بر ضد حمایت از وطن

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...