۱۳۹۲/۰۲/۲۰

پاسخی ساده به سخنی مهمل اندرباب شاهزاده رضا پهلوی

عده ای میگویند که بله ، شاهزاده رضا پهلوی با شورای ملی قصد بازگشت به پادشاهی را دارد. یا شورای سلطنت طلبان است . برفرض که این مطلب هم درست باشد که این چنین هم نیست . یعنی شما حاضرید در خارج کشور بنشینید . دیسکو و کازینو خود را بروید . حال و حول خود را بکنید  و بعد پای کامپیوتر یا تریبون های خود بنشینید در حالی که آب جو و نسکافه خود را همراه با کرم اضافه میخورید صحنه های روزانه اعدام دهها تن از هموطنان ، فقر و بدبختی و اعتیاد و فحشای ایرانیان و رفتن کشور به سمت یک جنگ خانمان سوز یا تحریمی که ما را در آستانه کره شمالی شدن می برد ببینید و دم برنزید  و فقط چپ و راست به شاهزاده حمله کنید که میخواهد پادشاه شود. من درود میفرستم به این پادشاهی که برای نجات ملت بدبخت ایران که از هر سو زیر فشار هست وارد صحنه شده است و ننگ بر تمام کسانی که در این مقطع منافع حزبی و گروهی و دسته ای و دستکی و منیت گرایی را بر منافع ملت ایران ترجیح داده اند. که حاضر باشند ملت در داخل کشور بمیرند که مبادا شاهزاده به پادشاهی نرسد !!!!!!!

از دیدگاه من وبلاگ نویس در داخل کشور که تمام این سختی ها را از نزدیک میبنیم که وقتی به خیابان میروم با اعدام در ملاء عام روبه رو می شوم و فقر و بی کاری هموطنان را از نزدیک احساس می کنم بیرون از گود نشینان غر زن از مقطعی که شاهزاده به عنوان سخنگوی شورا ملی انتخاب شده است یک جو اعتبار و ارزش نخواهند داشت . نبرد ما نبرد قادسیه سوم است . متاسفانه در دو قادسیه قبلی یعنی 1400 سال پیش و شورش 57 شکست خوردیم اما در این قادسیه تا آخر جان ایستاده ایم و همراه با شاهزاده رضا پهلوی به نبرد با دشمنان ایران و ایرانی خواهیم رفت.

زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد

خرمشهر  زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد. چه کردید که این گونه گشتید خار؟