۱۳۹۲/۰۲/۲۰

شاهزاده رضا پهلوی به مانند همیشه سر بلند از غائله فوکوس بیرون آمدبلاخره ماه پشت ابر نماند و قضیه مجله فوکوس که چندی پیش مصاحبه ای تحریف شده از شاهزاده رضا پهلوی را انتشار داده بود آشکار شد.
مصاحبه ای که پیراهن عثمانی شد برای اتحاد نا مقدس سرخ و سیاه برای ضربه زدن به شاهزاده رضا پهلوی.
در همان زمان که این متن بیرون آمد در وبلاگم نوشتم امکان ندارد شاهزاده چنین مصاحبه ای کرده باشد و اکنون نیز مشخص شد دستهای وزارت اطلاعات و پول نفت ملت مظلوم ایران صرف این کار شده است.
من ضمن عرض تسلیت به اتحاد نامقدس سرخ و سیاه که این قضیه را پیراهن عثمان کرده و در شهر میچرخاندند این پیروزی بزرگ را در درجه اول به شخص شاهزاده رضا پهلوی و در درجه دوم به تمام ملت ایران و وطن پرستان و ایران دوستان تبریک میگویم.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان...تا سیه روی شود هر که در او غش باشد یاد آور میشم وکیل روزنامه فوکوس حاضر به دادن مکالمه اصلی مجله فوکوس نشد .
این تصویری از متن همان نامه هست که فوکوس از دادن متن مصاحبه سر باز زده است (مکالمات وکلای فوکوس و شاهزاده رضا پهلوی )

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...