۱۳۹۱/۰۱/۰۶

ورزشکار کیست و معزل ورزشکاران درپیتی

بازهم خبر درگیری در مسابقات مردان آهنین را شنیدیم که علی داداشی برادر روح الله داداشی که سال قبل به قتل رسید با فرامرز خودنگاه که هر دو داور مسابقات بودند در گیری شدید پیدا میکنند که کار به دخالت پلیس و بازداشت طرفین میرسد.

یادمان هست که سال گذشته روح الله داداشی که نوجوان 17 ساله ای را به قصد کشت کتک زده بود و نوجوان برای دفاع از خودش مجبور شد دست به چاقو برده و داداشی را به قتل برساند همین برادر داداشی بود که نگذاشت حتی نوجوان به سن قانونی برسد و علیرضا ملا سلطانی در سن 17 سالگی در حالی که هزاران نفر بز اخبش و ملت جو گیر صبح زود به تماشا رفته بودند اعدام شد.


از یک طرف ماجرای برادران قرایی را نیز فراموش نکنید که سال گذشته با قمه فردی را به قتل رساندند.

از نظر من هیچ کدام از این افراد نه ورزشکار هستند نه انسان .شاید خوردن بیش از اندازه قرص های تستسرون و کراتین و دیانابول هورمونهای گوریل و شتر مرغ باعث جهش ژنتیکی این افراد شده است.حتی آن رضا زاده پاچه خوار هم از نظر من ورزشکار نیست.کسی که چپ و راست پاچه رهبر را بخورد و مدالش را بجای ملت ایران به رهبر تقدیم کند یک مجیز گوی بیشتر نیست.

ورزشکار جهان پهلوان علی کریمی است که میبنید در موقع جنبش سبز ملت ایران با دستبند سبز به میدان میرود.میبینید که از بیچارگان دیدار میکند به آسیشگاه کودکان نیازمند میرود و تا سالها سال قهرمان ملت ایران باقی خواهد ماند.درود بر شرف او باد.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...