۱۳۹۰/۱۲/۲۴

نظر سنجی رادیو فردا انجام شد و حامیان موسوی و دیگر اصلاح طلبان تنهایشان گذاشتنددرحالی که نتیجه رادیو فردا از همین الان مشخص شده و با اختلاف بالایی که رای شاهزاده نسبت به فرهادی در سایت دارد اصغر فرهادی به یک معجزه احتیاج دارد که اول بشود .نکته جالب توجه کسانی بودند که این همه ادعای هواداری از موسوی ,کروبی دکتر خزعلی و ... را داشتند ولی در این نظر سنجی این چهره ها را تنها گذاشته و به فرهادی رای دادند. اما مشروطه خواهان همیشه بر سر مواضع هستند و شاهزاده خود را تنها نمیگذارند.این نوشته را خواستم بنویسم و توصیه کنم که اینجا بروید و ببینید دوستان هوادار موسوی و....ایشان را تنها و به فرهادی رای دادند.حتی در میان رای دهندگان به فرهادی از همین ادد لیست خودم کسانی را میبینم که عکس موسوی و خزعلی بر روی آیدشان هست ولی به فرهادی رای داده اند.به هر حال این رای گیری هم تمام شد و بسیاری مسائل روشن شد.
نمونه ها را میتوانید در لینک رای دهندگان فیس بوک ببینید :
http://www.facebook.com/questions/10150646257933841/

و رای گیری در سایت رادیو فردا :
http://www.radiofarda.com/content/f7_person_of_the_year_radiofarda/24490389.html 

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...