۱۳۹۰/۱۲/۱۷

بازم صد رحمت به صدام حسین که آمار شرکت در انتخاباتش 99 درصد بود

دیکتاتورها جدید برای اینکه همیشه نشون بدن مردم طرفدارشون هستن یه سری انتخابات پوچ و تقلبی برگزار میکنن به خصوص در این خاورمیانه و حکومتهای جمهوری خاورمیانه این کار به شدت رایج بوده اما با از بین رفتن دیکتاتورها داره کم کم به فراموشی سپرده میشه. یادمه صدام حسین وقتی راس قدرت بود وقتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکرد که یه کاندید بیشتر نداشت و اونم صدام بود همیشه با 99 درصد آرا رئیس جمهور میشد.


حالا اخوند های دیکتاتور اینقدر ناشی عمل کردن که بعضی جاها 110 درصد  و 120 درصد در انتخابات شرکت کردن.یعنی اینقدر به درصد مشارکت اضافه کردن و جمعیت واجدین شرایط رو پایین آوردن که خودشون هم نفهمیدن چه غلطی کردن.حالا که گندش در اومده کسی نیست پاسخ بده.
خواستم به دیکتاتور عزیزمون سید علی گدا بگم چند سال دیگه میشینیم میخندیم به این کارهات و این تقلب بازی هات و مثل صدام ازت یاد میکنیم ;)
عکس بالا هم مصداق همین شعر پایین هست
یارب مدار سید علی گدا معتبر شود...گر معتبر شود زخدا بیخبر شود

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...