۱۳۹۰/۱۱/۱۱

شورای راه سبز نا امید من تنها زمانی به خیابان خواهم آمد که روز سرنگونی رژیم باشد

دیدم که باز هم شورای راه سبز امید که اکنون عبارت مناسب تر ان شورای راه زرد نا امید هست بازهم بیانیه داده است و مردم رو به خیابان دعوت کرده است زمان هم مشخص است دو ساعت بیایید سکوت کنید و بروید. باید به شورای عزیز بگویم اول شما بهتر است بجای نسخه پیچی برای مردم داخل کشور فکر اتحاد با دیگر سازمانهای سیاسی یا کمک برای تشکیل کنگره ملی باشید و ثانیا اعتراض کردن قوانین خاص خود را دارد .مخصوصا برای ما ایرانیها. این پروسه یک  فرمول  ساده دارد  که عبارت است از:
 یک -تشکیل الترناتیو از همه گروهها و افراد اپوزسیون از نمایندگان کروبی و موسوی گرفته تا شاهزاده رضا پهلوی و گروههای چپ و راست....
دوم- آماده کردن جهانیان برای اعتراض مردم ایران
-سوم-فراخوان برای اعتراضی که پایان کار رژیم باشد و مردم بدانند وقتی به خیابان می ایند برای اتمام کار می آیند
چهارم -به دست گیری قدرت توسط دولت موقت که تشکیل شده و مورد حمایت جهانیان هست تا زمان برگزاری رفراندوم.
پنجم-برگزاری رفراندوم بر سر نوع حکومت -پادشاهی و جمهوری 
ششم: حاکمیت رای مردم و انتخاب حکومت مورد نظرشان 
- هفتم- ایران آزاد


اما من که میدانم قصد شما چیست! شما حتی برای پایان تظاهرات هم زمان تعیین کرده اید.همه هدف شما برای فشار از پایین و چانه زنی از بالاست که به قدرت بازگردید . من به عنوان یک جوان در داخل کشور هستم این را میگویم که تنها روزی بیرون خواهم آمد که روز رستاخیز و برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...