۱۳۹۰/۱۰/۲۹

نامزدهای انتخابات مجلس قبل و بعد از انتخابات


آیا تا بحال این حقیقت را به چشم دیده اید ؟ 

۱ نظر:

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...