۱۳۹۰/۱۱/۰۱

بسته شدن شناسه بالاترین من توسط باند مخوف نایاک به علت افشاگری ها علیه مدیرهای بالاترین و میترا بالایار

چند روز پیش به علت انتشار خبر رسمی از سایت نایاک مبنی بر حضور مدیریت بالاترین یعنی مهدی یحیی نژاد در میهمانی دانشگاه کلمبیا لینک من حذف شد . اسکرین شات از لینک گذاشته شده و اصل لینک را میتوانید از اینجا ببینید.

http://www.niacouncil.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6298
این لینک باعث این شد که چهره مدیران این سایت نزد مردم اشکار شود و چون این مدیران احساس نمیکردند که مردم ایران و خوانندگان بالاترین به این میزان از نایاک متنفر باشند درصدد تلافی جویی بر آمدند.


اما عصبانیت اصلی این افراد از این قسمت شروع شد که کاربری با شناسه soheil209 که در فرند فید با ای دی Roozb3h به فعالیت میکند و از باند نایاک و دوست میترا بالایار هست در جایی به اشتباه سوتی داد که میترا مشخصات شما را در بالاترین به ما داده است و بعد از این اشتباه من را سریعا از صفحه اش بلاک کرد ولی خوشبختانه چون این سند ارزشمندی بود من سریعا از آن اسکرین شات گرفتم و نزد خود نگه داشتم و تا کنون نمیخواستم این میزان آبروی نداشته این دو را یعنی soheil209 و Mitra که میترا مدیریت ارشد بالاترین هست را ببرم ولی با اقدام امروزشان دیگر حجت بر من تمام شد و همینجا هم اعلام اگر من اتفاقی برایم در ایران افتاد مسئولش خانم میترا بالایار و مهدی یحیی نژاد به علت فروختن اطلاعات کاربران به نایاک هست و از دوستان  خارج کشور میخواهم که آنها را تعقیب قضایی کنند.
این اسکرین شات را مشاهده کنید  که گفتگو من و sohiel209 از باند نایاک هست و به دادن اطلاعات توسط میترا اعتراف میکند:


باز کردن سریع حساب سهیل که توسط دیگر بالایارهای منصف بسته شده بود 

و علت اصلی مسدود شدن از این سایت کامنت دیروز من بود و ببییند که خود mitra هم به این لینک منفی داده و بعد هم آی دی من مسدود شد :


به هر حال حکومت جمهوری اسلامی در چند ماه آینده سقوط خواهد کرد و بعد در دادگاههای ملی از اعترافات عوامل جمهوری اسلامی خیانتهای بسیاری رو خواهد شد که نایاک و دار دسته اش در فضای حقیقی و مجازی چه خیانتهایی بر علیه ایران و مردم ایران انجام داده اند.


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...