۱۳۹۳/۰۷/۲۳

رفتار امام خمینی و کودکان


بزنم زیر گوشت صدای سگ بدی

۱ نظر:

  1. یاد عمام جاهل (عن ) بخیر ! خیلی بچه ها رو دوس داشت ! تو کتاب لوازم التحریرش حسابی از خجالت بچه ها در اومده ! عمام جاهل توصیه میکرد تا جایی که میتونید از بچه ها سواستفاده جنسی و جسمی و بهره کشی کنید ... !

    پاسخحذف

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...