۱۳۹۳/۰۷/۲۳

رفتار امام خمینی و کودکان


بزنم زیر گوشت صدای سگ بدی

۱ نظر:

  1. یاد عمام جاهل (عن ) بخیر ! خیلی بچه ها رو دوس داشت ! تو کتاب لوازم التحریرش حسابی از خجالت بچه ها در اومده ! عمام جاهل توصیه میکرد تا جایی که میتونید از بچه ها سواستفاده جنسی و جسمی و بهره کشی کنید ... !

    پاسخحذف

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...