۱۳۹۳/۰۵/۱۳

اعدام در ملاء عام در شیراز ، اعدام گل های باغ انقلاب

و بازهم اعدام در ملاء عام در شیراز


مقصر چه کسی است ؟ معمولا به سن افراد اعدامی نگاهی کنید افرادی میبینید از سن زیر 20 تا 40 سال . یعنی دست پروردگان باغ انقلاب اسلامی .

از نظر من این انقلاب ، انقلاب ضد ارزش ها بود بر علیه ارزش ها . می توانید نمونه های ارزش های از دست رفته را با آمدن انقلاب ببینید. در کشوری که دزدی ، تجاوز ، اعتیاد ، دروغگویی و خیانت همه مظاهر بدی و پلیدی بودند اکنون به ارزش های جامعه تبدیل شده اند.

وقتی کشوری رشد اقتصادی آن منفی باشد و بیکاری در آن فراوان باشد .فضای جامعه بسته باشد و از همه بالاتر توسط یک آخوند داعش منش اداره شود نتیجه ای جز این نخواهد داشت.

شورشیان خیانت کار 57 بیایند و کلاه خود را قاضی کنند که کشوری که لاقل در دهه 50 خورشیدی به اوج شکوفایی و پیش رفت رسیده بود را به کجا رسانده اید که اکنون عده ای میروند و در باغ های شیراز دست زن و بچه مردم را می بندند و به آنها تجاوز کرده و پولشان را میدزدند و به این موضوع افتخار می کنند سپس جمهوری اسلامی برای ترس انداختن به جان فعالین سیاسی و مبارزاتی آنها را گرفته و در ملاء عام به دار می کشد. یکی از الگوهای تکراری جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت این بوده است که به هیچ وجه جلوی حادثه و جرم را نمی گرد و میگذارد اتفاق بیافتد تا یک جامعه ناسالم داشته باشد و بعد برای توجیح اعدام و سرکوب بهانه ای داشته باشد.

ننگ و نفرین و تف بر شورشیان 57 و درود و سپاس و ستایش بر شاهنشاه آریامهر ایران پدر که هیچ کس قدرش را ندانست

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...