۱۳۹۲/۱۲/۱۶

نقش کارتل های نفتی در سرنگونی شاه و شورش 57 ، قیمت واقعی هر بشکه نفت 30 هزار دلار

طبق تحقیقات وسیعی که باچندتن ازایرانیان وطن پرست انجام دادیم بلاخره دریافتیم که داستان شرکتهای نفتی یابهتر است بگوییم کارتلهای نفتی را طبق اسنادفوق محرمانه که برای اولین بیان می کنیم . هربشکه نفت که ازکشورهای صادرکننده نفتی خریداری میشود به قیمت ناچیزه بین 50تا150دلارخریداری میشود و بمحض اینکه محموله های نفتی بدست کارتلهای نفتی میرسد به قراره 1بشکه نفت پس از6 ساعت که تجزیه میشود دقیقا سودخالص معادله 30هزاردلار پیدامیکند. چون ازنفت 70هزارفراورد نفتی بدست می اید از جی پی فورسوخته هواپیما بگیرید تا ....

یعنی 1بشکه نفت که خریداری شده به قیمت مثلا100دلارپس از6ساعت تجزیه شدن وگرفتن مواد عالی آن ارزشی معادل 30 هزار دلار امریکا پیدامیکند چون صنعت تجزیه وتحلیل انهاراشرکتهای نفتی مثل bp (بریتنیش پترونیوم)وشرکتهای چندملیتی امریکایی دارند.اماجالب است بدانیداین موضوع را برای اولین بارپادشاه فقید ایران فهمید .

دران زمان که هربشکه نفت مارا3یا4دلارمیخریدند. در سال1970هر1بشکه نفت ارزشی معادله7000دلاره امریکا داشت و پادشاه ایران این را میدانست که ازنفت70هزار فرآورده بدست میاورند.پس درساله 1351 به شرکتهای نفتی اخطار داد وگفت 6 سال دیگریعنی سال 57قراردادهای نفتیه ایران رابا شما تمدید نخواهم کرد.

"زکی یمانی "حافظ منافعه غرب دراوپک میگوید درسال 1350شاه دراوپک گفت که میخواهم قیمت نفت رابالا ببرم .یمانی میگوید بلافاصله غرب وشرکتهای نفتی بهم ریختند نه بخاطره بالارفتن قیمت بلکه بخاطر اینکه پادشاه فقید ایران فهمید چه سودی ازهربشکه نفت میبرند.تاساله 1351که پادشاه ایران اخطارداد و کارتلهای نفتی تازه فهمیدندپادشاه ایران چه میخواهد. پادشاه فقید ایران میگفت من کناره دست شماها مینشینم ونفت رابه هرکسی که دلم میخواهد میفروشم ودر سراسر جهان پالایشگاه نفت و پتروشیمی میزنم وبنزین رابه قیمت روزخودم درامریکا و سراسر کشورهای جهان میفروشم و این شد که کارتلهای نفتی این موضوع رابرنتابیدند و تصمیم گرفتند که سیاست نفتیه ایران باید تغییرکند.

دولتها کارمند هستند و مجریه مصوباتی هستندکه پشت دربهای بسته شرکتهای نفتی تصمیم میگیرند ودولتها انهار اجرامیکنند. می بینید انقلاب شد و فقط پس ازچندی تولیدروزی6میلیون بشکه نفتی ایران رسیدبه روزی 2میلیون بشکه وشرکت نفت ازبین رفت .

از مجموع این نوشته میتوان نتیجه گرفت علت حمایت آمریکا و انگلستان از گروههای مذهبی در خاورمیانه و شمال افریقا چیست . سرگرم کردن کشور و ملت ایران برای صدور انقلاب و انجام عملیات تروریستی و اسلامگرایی بجای پرداختن به تکنولوژی داخلی و مبحث نفت که طلای سیاهی در دست ملت ایران است .

حال میتوانید زوایای تازه ای از علت اینکه چرا هنوز با وجود قیام های پیاپی ملت ایران جمهوری اسلامی در سر کار است را ببینید و نقش مهم کارتل های نفتی در ماندن امثال حکومت ایران ، عربستان سعودی و .. را در یابید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...