۱۳۹۲/۰۸/۰۷

چرا بجای سربازهای وظیفه بی گناه بسیجیان مفت خور به مرزها فرستاده نمی شوند ؟

سوالی که ذهن من را چند روز مشغول کرده است این هست : چرا بجای سربازهای وظیفه بی گناه بسیجیان مفت خور به مرزها فرستاده نمی شوند ؟

جمهوری اسلامی ادعا دارد که بسیج لشکر مخلص خداست ، حال ما از لشکر مخلص خدا می خواهیم بجای ماندن در شهرها و زیر آب زنی ها ، توطئه علیه مردم  و خوردن و خوابیدن و پول یامفت گرفتن به مرزها رفته و وظیفه اصلی خود یعنی مقابله با دشمنان خدا انجام دهند.

چرا باید سرباز وظیفه ای که به علت نداشتن پارتی به پستش به  بدترین و خطرناک ترین نقاط مرزی ایران میافتد باید تاوان یک مشت بسیجی شکم گنده که در شهرها میخورند و میخوابند و هیچگونه مبارزه ای برای دفاع از اسلام شیعه خودشان نمی کنند را بدهد ؟

این چنین هست ای هموطن که جمهوری اسلامی سربازان بی گناه را به مرزها میفرستد تا در مقابل یک مشت مسلمان عقده ای بدتر از جمهوری اسلامی کشته شوند ولی نیروهای خود را فقط برای خوردن و خوابیدن و در مواقع ضروری سرکوب مردم نگه میدارد. و این را به جرات می گویم اگر قرار بود که بسیجی ها به جای سربازهای وظیفه به مرز بروند یک نفر هم حاضر به عضویت در این سازمان نبود.

چونکه اینها از ترسو ترین و بزدل ترین و خیانت کارترین قشر جامعه هستند که فقط برای یک کله قند و یک حلب روغن نباتی حاضر هستند اسم بسیجی بر روی خود بگذارند. 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...