۱۳۹۲/۰۸/۰۴

دولت تدبیر و امید رکورد اعدام را شکست : حبیب الله گلپری پور زندانی سیاسی اعدام شد

دولت حسن روحانی که با عوام فریبی روی کار آمد و پورمحمدی قاتل را وزیر دادگستری قرار داد اکنون در گرفتن جان انسانها نیز گوی سبقت را ربوده است. امروز زندانی سیاسی حبیب الله گلپری پور به جرم داشتن چند کتاب بازداشت شده بود به چوبه دار سپرده شد و بازهم ننگ دیگری را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورد.

رکورد اعدام ها بعد از به روی کار آمدن حسن روحانی شکسته شده و حسن روحانی این چنین میخواست زندانها را خالی کند .

حال جالب است عده ای ماله کش به راه افتاده اند که اعدام و زندان و حصر و حبس دست دولت نیست باید از آنها پرسید که انتخاب وزیر دادگستری که دست دولت است ، انتخاب وزیر اطلاعات که دست دولت است . اگر اینها هم دست دولت نیست و اقتصاد هم که درست نشده پس شما غلط کردید ملت را تشویق به رای دادن کردید ؟ چه فرقی هست که الان سعید جلیلی رئیس جمهور بود یا حسن روحانی . مگر  چیزی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی کم شده است.

اگر حتی دولت توان جلوگیری حبس و اعدام ندارد لال هم نباید بماند و مردم را به اعتراض فرابخواند و از تریبون هایی که در اختیار دارد نسبت به این رفتار قوه قضایه اعتراض کند. ولی سالی که نکوست از بهارش پیداست و وقتی پورمحمدی قاتل وزیر دادگستری میشود یعنی آمده تا اعدام های دوران طلایی امام را راه بیاندازد .


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...