۱۳۹۲/۰۴/۰۷

پیمان نامه و پتیشن وفاداران به راه استاد صادق هدایت

ما وفاداران به راه استاد صادق هدایت هم پیمان میشویم و مفاد این پیمان نامه را امضا کنیم و صف و راه خود را از کسانی که صادق هدایت در زندگی از آنها متنفر بود جدا کنیم، صادق هدایت خودکشی کرد زیرا در آن مقطع تنها بود و اندیشه اش برای جامعه خردباخته آن زمان سنگین بود ولی ما زنده می مانیم و راه استاد صادق هدایت را ادامه خواهیم داد.
ما متعهد میشویم :


1-صف خود را از دختران آهن پرست و مربع پرست (عاشق ماشین و خانه پسرها) و پسران خیابانی (کسانی که در خیابان به دخترها متلک میگویند و با ماشین دنبال سوار کردن هر زن و دختری هستند) جدا می کنیم.


2-تنفر خود را از حاجی بازاری ها ، دلال ها ، واسطه ها و کسانی که بدنبال چاپیدن و دوشیدن ملت بدبخت هستند اعلام و از این افراد که اندیشه چاپیدن دیگران را دارند فاصله می گیریم.


3-تنفر خود را از مال اندوزانی که سالیان سال جان می کنند و مال و ثروت روی هم انبار می کنند و بعد هم می میروند و تحویل نفر بعدی می دهند اعلام کرده و از آنها فاصله میگیریم.


4-برای ما نه مدرک تحصیلی افراد اهمیت دارد نه تحصیلات دانشگاهی آنها ، تنها چیزی که برای ما مهم است شعور و شرافت افراد هست. 


5-صف خود را از کسانی که به واسطه دامن زدن بر اختلافات قومی ، نژادی ، مذهبی و فرهنگی در پی چپاول و بهره برداری های مادی و سیاسی و استعمار و استثمار ما هستند جدا می کنیم


6-تنفر خود را از کسانی که نه به حال خود مفید هستند نه به حال دیگ

ران اعلام می کنیم.

7-تنها اندیشه والای ما در درجه اول احترام به انسانیت و در درجه دوم احترام به محیط زیست و پیرامون خود هست و در این احترام گذاری اولویت را بر با شعور ها و با شرف ها می گذاریم.


8-منفعت طلبی به هر شکل و وجه ای از نظر ما محکوم است و از انسان های منفعت طلب دوری می کنیم. 


9-از دینداران متظاهر در هر فرقه و آیین و مذهبی دوری میکنیم. 


10- سرچشمه همه بدبختی ها را تعویض عقل و خرد با خرافات و اندیشه های کهنه می دانیم و خردگرایی را تنها را نجات می دانیم.


11-به ترویج گیاه خواری و کنار گذاشتن یکباره یا تدریجی گوشت خواری روی آورده و از هر حرکتی که باعث ریختن خون انسان و حیوانات شود دوری و تنفر خود را از خون ریزان اعلام می کنیم.لینک پتیشن : http://www.ipetitions.com/petition/armannameh/


دیدن عکس با سایز بزرگ
http://oi44.tinypic.com/qzocop.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...