۱۳۹۲/۰۴/۰۶

حسن روحانی و معضل حملات پی در پی به او

در این مدت پس از انتخابات شاهد هستیم که حسن روحانی مدام زیر تیرهای انتقادی مخالفین و اپوزسیون قرار گرفته است . مخالفینی که به او  و هیچ کس دیگر رای نداده اند  و جمعیت آنها در داخل کشور 20 میلیون نفر (طبق آمار وزارت کشور جمهوری اسلامی ) و در خارج کشور چند میلیون نفر است . مخالفینی که رسانه دارند افراد دارند قدرت دارند و توانستند در این انتخابات 20 میلیون نفر را متقاعد کنند که در انتخابات شرکت نکنند.

با این همه تفاسیر حسن روحانی برای برون رفت از این معضل حملات چه باید کند ؟ به باور من که یک تحریم کننده بودم و تا زمانی که انتخابات آزاد و زیر نظر سازمان های بین المللی و طبق کنوانسیون های جهانی نباشد در آن شرکت نخواهم کرد حسن روحانی تنها راهی که برای برون رفت از این معضل حملات دارد این هست که از هم اکنون خلف وعده نکند ، من به عنوان یک ایرانی نه کاری به مدرک تحصیلی او دارم نه کاری به خودکشی پسرش اگر ایشان برود و موسوی و کروبی و رهنورد را از حصر خارج کند و زندانیان سیاسی را آزاد کند و فضای کشور را باز کند و گرنه این رویه ای که در پیش گرفته شده و اسامی که در این کابینه دیده میشود مثل پورمحمدی جلاد و فلاحیان قاتل کار حسن روحانی به سه ماه نمی کشد  و اکثر آن رای دهندگان نیز به صف منتقدین میپیوندند و مدرک تحصیلی که سهل است شاید روزی این شعار را شنیدید که برادر رفتگر ، حسن رو بردار ببر

پس باید از هم اکنون اگر ایشان حسن نیت و صداقت دارد محکم پا جلو بگذارد و گوش به حرف ترمزهایی که میگویند تند روی نکن و ... نداشته باشد. تنها بازنده اصلی در جنگ درون قدرت رژیم طی بررسی من کسی است که مردم را به کنار گذاشته و به حاکمیت و افراد بد نام نزدیک شود. حال انتخاب با حسن روحانی هست .

زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد

خرمشهر  زمانی که خرمشهر نه تنها آب داشت بلکه سرویس مستقیم به نیویورک آمریکا میفرستاد. چه کردید که این گونه گشتید خار؟