۱۳۹۱/۰۵/۱۳

دکتر خزعلی متاسفم که زن برادرت را در فرودگاه برهنه کرده اند ولی متاسفانه آشی هست که خودتان برای نسل ما پختید

دکتر خزعلی عزیز  متاسفم که زن برادرت را در فرودگاه برهنه کرده اند ولی متاسفانه این آشی هست که خودتان برای ما و نسل ما پختید.هر چقدر هم بگویید مانمیخواستیم انقلاب این شود و آن شود برای من نوعی نظام پادشاهی در کشوری که 14 درصد رشد اقتصادی داشت و آزادی اجتماعی به در حد ناب بود و باب آزادی سیاسی نیز باز شده بود غیر قابل توجیه است.
دکتر خزعلی گرامی به این عکس که در سال 1356درشهر  قم گرفته شده است نگاه کن
هیچکس با حجاب یا چادر شخص دیگری مشکل ندارد و مردم به راحتی دارند زندگیشان را میکنند این زندگی را شما و دوستانتان بهم ریختید و اکنون چوبش را هم میخوریم چون میخواستید همه به قول شما طیب و طاهر شوند و به زیر چادر روند تا پاک بمانند.


و اما راهکار: حقیفتا بپذیرید که به زور تحمیل کردن اسلام و حکومت اسلامی و هر دین دیگری برای یک ملتی ثمره ای جز جمهوری اسلامی که در حال حاضر میبینید ندارد.ابتدا باید به سکولاریسم و جدایی کامل دین از حکومت ایمان بیاورید تا هر کس در انتخاب دین و پوشش و مرام و مسلک که باور شخصی هست آزاد باشد و ثانیا دست اتحاد خود را به افراد معتقد به نظام سکولار و کسانی که خواهان عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک نظام دموکراتیک پارلمانی هستند دراز کنید.
شاید با این کار هم خود و خانواده اتان را نجات دادید و هم 75 میلیون نفر ایرانی را 

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...