۱۳۹۱/۰۵/۲۸

دعوای قدیمی شاه و مصدق و حمله های دو جانبه در مورد 28 مرداد خواست جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی در این سالها برای به جان هم انداختن اپوزسیون دست به حیله ها و حقه های بسیار زیادی زده است .یکی از بهترین حیله ها که تا کنون به خوبی کار کرده است حیله ای است به اسم 28 مرداد که از دو طرف (هواداران پادشاهی-هواداران مصدق) به جان هم بیافتند و از اصل موضوع یعنی جنایات جمهوری اسلامی غافل شوند.در این مقطع تاریخی که کشور ما در آستانه جنگی خانمان سوز قرار دارد هر کس بخواهد به این موضوع قدیمی و پوسیده دامن بزند به هر اسمی باشد جزوی از عوامل جمهوری اسلامی محسوب میشود.شاه و مصدق با یکدیگر مشکلی نداشتند.چه بسا شهبانو فرح پهلوی گفتند که شاه در مسائل متعددی مثل قضیه ملی شدن صنعت نفت در مقابل دشمنان داخلی و خارجی دکتر مصدق ایستاد.انگلیس با روشها و عوامل خود همچون آخوند کاشانی رابطه خوب ما بین شاه و مصدق را بر هم زد .مصدق را خود شاه به عنوان نخست وزیرش انتخاب کرد و این نشان میداد که شاه علاقه به دکتر مصدق داشته است.و فراموش نکنید که دکتر کسی که بود همیشه یک مشروطه خواه واقعی بود و تا آخر عمر یک مشروطه خواه باقی ماند

از همین رو از همه میخواهم که در دام وزرات اطلاعات و رسانه ها و عوامل مربوط به آن نیافتید و در راستای طرح اتحاد وبلاگنویسان در دهان مزدوران و عوامل جمهوری اسلامی بزنیم.

این هم تصویر دست دادن دکتر مصدق و شاهنشاه اریامهر


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...