۱۳۹۱/۰۳/۰۸

سخنی با تلوزیون های اپوزسیون
در یکی از تلوزیون های اپوزسیون دیدم که سر و صدا که ما صدای شما هستیم و ما را یاری کنید.تلوزیون های بیگانه مانند بی بی سی و صدای امریکا و رادیو فردا را تحریم کنید .اینها متعلق به بیگانه هستند و بیگانه ذره ای به فکر ما نیست.

من مدتهاست که تلوزیون های اپوزسیون را نگاه میکنم شاید بتوان گفت 8-9 سال است ولی حقیقتا ندیدم این همه که شاهزاده رضا پهلوی فعالیت دارد مخصوصا بعد از به جریان انداختن پرونده بر علیه خامنه ای این تلوزیون ها به درستی این فعالیت ها را پوشش نداده اند.تا جایی که ما برای شنیدن کارها و فعالیتهای ایشان باید به همان تلوزیون های بیگانه نگاهی کنیم.

این واقعا جای پرسش هست که به راستی چرا تلوزیونهایی که خود را میهنی و وطنی مینامند فعالیت های این فرد را پوشش نمیدهند؟این دلیل برای من نوعی پذیرفته نیست که حتما رضا پهلوی باید با شما مصاحبه کند تا وی را نشان دهید. شما میتوانید به سایت ایشان رجوع کرده و کلیه فعالیتها و بیانیه هایش را بخوانید . ما باید در روزنامه های آلمانی و فرانسوی خبرهای ایشان را ببینیم و از رادیو فردا و بی بی سی مصاحبه های ایشان رو بشنویم و حتی شما حاضر نیستید که خبرهای مهمی که مربوط به ایشان هست را به گوش هموطنان در ایران که دسترسی به اینترنت ندارند برسانید.

خواهشا یا اسم تلوزیون وطنی را نیاورید یا نسبت به این کارهای خود تجدید نظر کنید.


جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...