۱۳۹۱/۰۲/۲۱

آقایان اصلاح طلب خط امامی شما جنبه دموکراسی ندارید+سند

این روزها میشنویم که اصلاح طلبان خط امامی راه افتاده اند که صدای ما در سایت بالاترین فیلتر شده است.همه عزیزان را رجوع میدهم به ماهها گذشته که تعداد زیادی از مشروطه خواهان تصمیم گرفتند که به هیچ وجه به دیگران منفی ندهند و با منفی دادن مخالفت خود را نشان دهند.متاسفانه پیروان خط امام که اصولا بویی از دموکراسی نبردند سعی کردند به عناوین مختلف با زدن انگ ,تحریک و روشهای مختلف مشروطه خواهان را تحریک کنند تا دوباره به منفی دادن روی بیاورند ولی این کار ثمری نداشت ولی متاسفانه اینقدر دیگر این وقاحت ادامه داشت که این خط امامی ها شروع به فحاشی مستقیم به شاهزاده رضا پهلوی کردند و با وجود اینکه فحاشی در بالاترین خلاف قوانین هست و موجب حذف لینک میشود بالاترین نیز واکنشی نسبت به این فحاشی ها نشان نداد.

در عکسهای زیر میتوانید دو نمونه از این فحاشی ها را ببینید:


بعد از آن عده ای از دوستان تصمیم گرفتن که به این روند خاتمه و از این امکان قانونی بالاترین استفاده کنند و این روند فحاشی را خاتمه دهند.

حال سوال این هست آیا باید از این امکان قانونی بالاترین استفاده کرد یا خیر؟ چرا وقتی خود خط امامی ها از این استفاده میکنند سانسور محسوب نمیشود ولی گروههای دیگر سانسور محسوب میشود.

به هر حال این موضوع باید عنوان شود که دولت آینده ایران هم نه دولت مردمی بلکه دولت قانون باشد.پس شما سعی کنید به قانون که بر اساس حقوق بشر و آزادی بیان هست احترام بگذارید.

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...