۱۳۹۱/۰۳/۰۳

آثار توافقات پنهان اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی,خامنه ای جام زهر را سر کشید.بسیجیان کفن بدوزید

اولین اثر توافق پنهان اسرائیل و آمریکا بسته شدن رادیو اسرائیل با 50 سال کار بوده است.مسئولین رادیو اسرائیل علت بسته شدن رادیو را مشکلات مالی عنوان کرده انده ولی چطور در این 50 سال مشکل مالی برایش پیش نیامده حال در آستانه مذاکرات هسته ای یک دفعه مشکل مالی پیش می آید.
حکومت اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی دو روی یک سکه هستند که در خاورمیانه هر کدام باعث تعادل دیگری هست و فقط ملت خاورمیانه را سرگرم بازی های خود کرده اند.هر کدام از این 2 نباشد مساله فلسطین هم به خوبی حل خواهد شد.

دومین اثر سفر آمانو به ایران و  سید علی خامنه ای  با سر کشیدن جام زهر قبول کرد که اورانیوم ها را بدهد و هر از تمام تاسیسات اتمی کشور بازدید شود. خاک بر سر ترسوی سید علی خامنه ای که برای ماندن بر سر قدرت دست امریکا و اسرائیل را بوسید.حال جالبتر اینجاست که امریکا توافق کرده بعضی و فقط بعضی از تحریم ها را بردارد.

امروز هم مذاکرات فقط یک رویه قضیه هست و همه مسائل از زیر حل شده است.

من سخنم خطاب به ملت ایران و مخصوصا بسیجی ها و نیروهای ذوب شده در ولایت هست ببینید این چند سال این جانیان  بی خرد برای غنی سازی اورانیوم کشور را در چه فقر و بدبختی و تحریم فرو بردند و اکنون سر افکنده رفتند و دست همان شیطان بزرگ و اسرائیل را بوسیدند که بر سر قدرت بمانند. خاک بر سر اقتدار جمهوری اسلامی که کارش بوسیدن دست و است و بس.

البته از یک نظر پایان این مساله ی هسته ا ی روزهای خوشی برای آزادی خواهان است زیرا با پاک شدن این مساله ,مساله حقوق بشر روی کار می آید و آزادی خواهان میتوانند با خیال آسوده دولت های دنیا را زیر فشار بگذارند و قطع نامه هایی را برای مساله حقوق بشر از جهان بخواهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نتیجه از سریال بازی ماهی مرکب: به برخی پیرها اعتماد و دلرحمی نکنید

ماهی مرکب و سید علی خامنه ای بسیاری مواقع ما انسانها تا یک نفر پیر رو میبینیم دلمون به حالش میسوزه و با محبت باهاش رفتار میکنیم. اما بعضی از...