۱۳۹۰/۱۱/۱۳

موسوی ؛کجایی....امام مقوا شده :D


۱ نظر:

اسناد و مدارک سیاوش اردلان

دروغگویی سیاوش اردلان مجری بی بی سی نسبت به فقر مردم انگلیس و حمایت از کمیته امداد سیاوش اردلان مجری بی بی سی که جدیدا تبدیل به سخنگوی ...