۱۳۹۸/۰۳/۱۸

اسناد و مدارک مسیح علی نژاد (معصومه قمی علینژاد)

معصومه علینژاد قمی و ننه اش شیرین عبادی
======================================================================

پاسخ #مسیح_علینژاد به این پرسش که چرا بعد از دیدن خون ندا آقاسلطان بر کف خیابان همچنان از انتخابات جمهوری اسلامی حمایت میکنید؟ نمیشود فتوا صادر کرد. باید برای مرمت آن راه کار بدیم. راهکار چیست؟ گذر از جمهوری اسلامی از طریق شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی #چرخش_قهرمانانه


======================================================================
وقتی دم خروس معصومه قمی بیرون میزنه

معصومه علینژاد قمی کلا در یک توئیت نوشته "خشم معترضین #نمیتواند ادامه پیدا کند"! ! ! ! !

و بعد یک جای دیگه توئیت خودش رو ریتوییت کرده و نوشته سرکوب مردم شبیه آذر و دی 57 توسط شاه هست (که این 100% دروغه و حکومت شاه هرگز مردم رو سرکوب نکرد)
======================================================================

۱ نظر:

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...