۱۳۹۶/۰۶/۱۶

10 تفاوت دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی به روایت تصویر

10 تفاوت دوران شاه با دوران جمهوری اسلامی به روایت تصویر


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...