۱۳۹۴/۰۱/۱۶

پست فیس بوکی اشکان دژاگه در حمایت از آزادی مردم ایران با نشان شیر و خورشید

اشکان دژاگه با انشتار تصویری که روی آن به انگلیسی نوشته است : " ما برای ایران آزادی می خواهیم " با سیل احساسات میهن پرستان رو به رو شد . عکس مزبور تنها در ساعت اولیه بارها اشتراک شده و هزاران لایک خورده است .

تصویر اسکرین شات از این نوشته را در زیر ببینید :

اشکان دژاگه در فیس بوک حمایت از آزادی خواهان ایران

در این میان مزدوران سایبری ولایت فقیه نیز در کامنت ها شروع به توهین ، فحاشی کرده اما در سیل کامنت ها و احساسات میهن پرستان شسته شده و به اقیانوس بدبختی و ارتجاع خود ریخته شدند.

از همه ورزشکاران وطن پرست و مردمی نیز میخواهیم از این اقدام اشکان حمایت کرده و به کمپین آزادی خواهی برای ملت ایران بپیوندند .

آدرس فیس بوک اشکان دژاگه :
https://www.facebook.com/157402941020964/photos/a.493033824124539.1073741826.157402941020964/802844749810110/?type=1&theater

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...