۱۳۹۳/۱۰/۱۳

نماز بی وضو در صدا و سیمای دولت تزویر و ریا

در جدیدترین دستاوردهای صدا و سیما که در ریا و تزویر و دروغ و نفاق شهره خاص عام هست ، در بین یک برنامه مناظره اقتصادی به ناگاه مرتضی حیدری ملیجک صدا و سیما که تنها وظیفه او این است که  به مانند بز اخفش رو به روی رئیس جمهوری های تقلبی بنشیند و سوالات احمقانه بپرسد دستور نماز می دهد  و همه شرکت کنندگان و تماشاچیان در استودیو و کارشناسان اقتصادی به صف ایستاده و نماز جماعت بر پا می کنند.

تا اینجای کار مشکل خاصی نیست ، مشکل از آنجا شروع می شود که تمام این حاضران عزیز مثلا  وضو گرفته  ! در استودیو حاضر هستند و از هیچ کدام در طول فاصله بین نماز ظهر عصر و مغرب و عشا به زعم اسلامیون هیچگونه  بادی  و بولی و غائطی خارج نشده است و ستون دین فرو نریخته است.
در ادبیات فارسی ما روی مساله تزویر اشارات ظریفی شده است  و بهترین جواب را حافظ بزرگوار به این تزویر و ریاکاران داده است که :

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی


حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که ابتدای تشکیل تا کنون بر پایه تزویر و ریا و دروغ و جنایت بنا نهاد شده است و 36 سال است که به این روش های خود ادامه می دهد  نیاز نیست دنبال فریبکبار این فریبکاران بگردید چونکه این موضوع اظهر من الشمس است و در این برنامه یک چشمه از این موضوع را دیدم. همانگونه که به اسم اسلام سالهاست ملت ما را چپاول کرده اند. 


ویدیو این برنامه را از اینجا میتوانید ببینید : 

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
صحنه شکستن مهر زمانی که مهر کم آمده بود

صحنه دست در دماغ کردن حیدری برای یافتن مف :


صحنه انگشت  کردن (درست کردن کت)حیدری توسط کارگردان برنامه :


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...