۱۳۹۳/۱۰/۱۳

نماز بی وضو در صدا و سیمای دولت تزویر و ریا

در جدیدترین دستاوردهای صدا و سیما که در ریا و تزویر و دروغ و نفاق شهره خاص عام هست ، در بین یک برنامه مناظره اقتصادی به ناگاه مرتضی حیدری ملیجک صدا و سیما که تنها وظیفه او این است که  به مانند بز اخفش رو به روی رئیس جمهوری های تقلبی بنشیند و سوالات احمقانه بپرسد دستور نماز می دهد  و همه شرکت کنندگان و تماشاچیان در استودیو و کارشناسان اقتصادی به صف ایستاده و نماز جماعت بر پا می کنند.

تا اینجای کار مشکل خاصی نیست ، مشکل از آنجا شروع می شود که تمام این حاضران عزیز مثلا  وضو گرفته  ! در استودیو حاضر هستند و از هیچ کدام در طول فاصله بین نماز ظهر عصر و مغرب و عشا به زعم اسلامیون هیچگونه  بادی  و بولی و غائطی خارج نشده است و ستون دین فرو نریخته است.
در ادبیات فارسی ما روی مساله تزویر اشارات ظریفی شده است  و بهترین جواب را حافظ بزرگوار به این تزویر و ریاکاران داده است که :

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی


حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که ابتدای تشکیل تا کنون بر پایه تزویر و ریا و دروغ و جنایت بنا نهاد شده است و 36 سال است که به این روش های خود ادامه می دهد  نیاز نیست دنبال فریبکبار این فریبکاران بگردید چونکه این موضوع اظهر من الشمس است و در این برنامه یک چشمه از این موضوع را دیدم. همانگونه که به اسم اسلام سالهاست ملت ما را چپاول کرده اند. 


ویدیو این برنامه را از اینجا میتوانید ببینید : 

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را
صحنه شکستن مهر زمانی که مهر کم آمده بود

صحنه دست در دماغ کردن حیدری برای یافتن مف :


صحنه انگشت  کردن (درست کردن کت)حیدری توسط کارگردان برنامه :


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...