۱۳۹۲/۰۹/۱۶

اندرباب حمله به صفحه مسی و شعور نداشته امت تربیت شده زیر دست جمهوری اسلامی

روزی به صفحه بازیکن تیم ایتالیا حمله می کنند ، روزی دیگر به صفحه لوران فابیوس ، روز نیز به صفحه مسی بهترین بازیکن جهان و این احمقان دست پرورده آخوند نمی دانند که با این کار خاک بر آفتاب میپاشند.

و باز هم امت شعار ، با هم گروه شدن با آرژانتین ملت شعارزده ایران بعد از حمله به صفحه لیونل مسی و دادن فحش خار مادر به او ، به تکنیک های فتوشاپ روی آورده و بر مسی تف انداختند . امت شعار زده که روزی خمینی را در ماه میبیند روزی ظریف را، روزی جاوید شاه میگوید روزی مرگ بر شاه ، کلا مدت زمان زیادی هست که شرافت و پرستیژ و غرور ملی ما از بین رفته است و بسیارانی از ایرانیان بی شرافت شده اند .

بروید و این فحاشی ها را در صفحه مسی ببینید ، یاد این ضرب المثل پاشیدن خاک بر آفتاب افتادم . امت شعار زده و بیخرد ایران، ناتوانی خودش را با فحش و شعار میخواهد جبران کند . یاد آن جریان معروف افتادم از یک طرف مرگ بر آمریکا میگویند و از طرفی آرزوی داشتن گرین کارت آمریکا را دارند .حال همینها آرزو دارند با مسی یک عکس یادگاری داشته باشند.
این تصویر فقط نمونه ای از هزاران فحش و حتی تهدیدی است که امت آخوند پرور در صفحه مسی انجام داده است :


از آن روز دشمن به ما چیره گشت ، که ما را روان و خرد تیره گشت.

تا این امت دست پرورده آخوند و بی شعور در این کشور هستند راه بسیار تا رسیدن به آزادی واقعی در پیش داریم

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...