۱۳۸۹/۰۳/۲۵

تبلیغ جام جهانی توسط دختران کشورهای مختلف تیم خواهران بسیجیhttp://tisfoon.net/images/kxh2qfuniz0unfsjk93.jpg

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...