۱۳۹۹/۰۶/۳۰

بررسی مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز

 مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز که در دل امریکا فریاد میزند بر ضد جمهوری اسلامی خشونت نکنید و به مردم فقیر و گرسنه ایران  می گوید انتقام نگیرید. اگر خشونت کنید دیگر پولی برای اینها فرستاده نمی شود که حال کنند و به ریش شما بخندند. 


تویت مهدی سحرخیزهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...