۱۳۹۹/۰۶/۰۳

اندرباب فضیلت یزید بن معاویه و شعرهای او و دعوای خانوادگی با حسین

 الا یا ایهّا الساقی اَدِر کاَساً و ناوِلها

میدانستید این بیت شعر از یزید معاویه است؟ یزید یک شاعر بسیار توانای عرب بوده که دیوان شعری هم داشته. جنگ حسین و یزید یک مسأله خانوادگی بر سر بدست آوردن قدرت بود که به علت تمامیت خواهی حسین به حذف آن از صحنه سیاسی آن زمان منجر شد. #یزید

انا المسموم ما عندى بتریاق و لا راقى أدر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقى این شعر اصلی است که در دیوان شعر یزید بن معاویه موجود هست. بعد یکی از شاعران بنام محمد سودی بسنوی اینکار حافظ را اینگونه تشریح می‌کند و سعی میکند در کتاب خود این موضوع را ماله کشی کند

خواجه حافظ را شبى دیدم به خواب گفتم اى در فضل و دانش بی‌هَمال از چه بستى بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال گفت واقف نیستى زین مسئله مال کافر هست بر مؤمن حلال این دلالت کامل بر درستی این ماجرا دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...