۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سعید بشیرتاش و افاضاتش

سعید بشیرتاش و افاضاتش در مورد شعار جاوید شاههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کتاب فارسی اول دبستان زمان شاه یک آمریکایی که در ایران تحصیل می کرده است

این کتاب فارسی اول دبستان در زمان شاهنشاه است که یک امریکایی که در ایران تحصی...