۱۳۹۸/۰۷/۲۶

سعید بشیرتاش و افاضاتش

سعید بشیرتاش و افاضاتش در مورد شعار جاوید شاههیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر

در مورد بلاک کردن کاربران پادشاهی خواه توسط امیر اعتمادی

گویا امیر اعتمادی تعداد زیادی از کاربران پادشاهی خواه تویتر را بلاک کرده و این موضوع موجب عصبانیت بسیاری از فعالان شده است. همیشه یک نصیحت ...