۱۳۹۸/۰۵/۰۵

تقدیم دست گل از طرف من (مهدی میرقادری) و گروه ملی گرایان مردم گرا به آرامگاه شاهنشاه آریامهر

‏بسیار شادمانم که این دست گل های زیبا از طرف من و تمامی یاران ملی گرایان مردم گرا بر سر آرامگاه ایران پدر شاهنشاه آریامهر قرار گرفت.
از بانو سیما هامر که زحمت این حرکت ارزنده را کشیدند سپاسگزاری میکنم.
مراسم اصلی فردا برگزار خواهد شد۲ نظر:

تجربیات من از خام گیاه خواری و نکات مفید در این مسیر

داستان این ماجرا از اینجا آغاز می شود که کتاب آقای آرشاویر د آوانسیان توسط یکی از دوستان برای مطالعه به من فرستاده شد. موضوع و تیتر کتاب برا...