۱۳۸۹/۰۲/۳۱

در باب مسائله بد حجابی : دم خروستان را باور کنیم یا قسم حضرت عباستان را

http://tisfoon.net/images/wmxt838dtt6rmdh9t3r7.jpg

http://tisfoon.net/images/o70afi1n7sp14u1bezx9.jpg
روزی بی حجاب میشوی و عکس آقایت را بالای سر میبری
روزی با حجاب میشوی و فتوای وا اسلاما میدهی
ولی هدف تو چیست ؟ تو مزدوری چون حتی به اصول خود نیز پایبند نیستی
هدف تو همانا حفظ نظامی است سراسر آلوده به فسادو گرفتن مواجب روزانه ات

داستان نمکدون صادراتی در ترکیه

امروز رفته بودم نمکدون بخرم یه دفعه از توی ردیف نمکدونها متوجه یه نمکدون ایرانی شدم. یک دفعه چنان غرور ملی تمام وجودم رو فرا گرفت و به فر...