۱۳۸۹/۰۲/۳۱

در باب مسائله بد حجابی : دم خروستان را باور کنیم یا قسم حضرت عباستان را

http://tisfoon.net/images/wmxt838dtt6rmdh9t3r7.jpg

http://tisfoon.net/images/o70afi1n7sp14u1bezx9.jpg
روزی بی حجاب میشوی و عکس آقایت را بالای سر میبری
روزی با حجاب میشوی و فتوای وا اسلاما میدهی
ولی هدف تو چیست ؟ تو مزدوری چون حتی به اصول خود نیز پایبند نیستی
هدف تو همانا حفظ نظامی است سراسر آلوده به فسادو گرفتن مواجب روزانه ات

عرب درون و خلیج فارس

اسم و فامیلش را نگاه می کنی عربی است، وقتی به دنیا آمد در گوشش به عربی اذان گفتند و روی پرچمش به عربی نوشته شده است، روز عاشورا برای یک عرب...