۱۳۸۸/۱۰/۲۵

در مورد مناظره دکتر اطاعت و دکتر ذاکانی و بازهم طرح تئوری توطئه

دیشب صحنه ای از شبکه سوم دیدم که به جرات میشه گفت یکی از بهترین و آزاد ترین مناظره های چند سال ایران بود .مناظره دیشب دکتر اطاعت و دکتر ذاکانی که یکی از طیف اصلاح طلبان و یکی از گروه اصولگریات افراطی بود.

دکتر اطاعت به خوبی تمام مشکلات جامعه را در این گفتگو مطرح کرد و عجیب انکه به حتی کوچکترین آنها هم پاسخ داده نشد.

ولی از هر چه بگذریم یک عده از به اصطلاح سیاسیون ما که همیشه توهم تئوری توطئه اشون همراهشونه اومدن در بوق و کرنا کردن که بله اینها توطئه رژیم هست و گول نخورید و وقاحت را تا جایی رسوندند که میگویند دکتر اطاعت هم از مهره های خودشونه.

ولی برای یاد آوری حافظه تاریخی این افراد باید بگم که در مناظره های قبل از انتخابات که کوبنده ترینشون مناظره آقای کروبی با احمدی نژاد و همچنین آقای موسوی با احمدی نژاد بود هم این افراد همین حرفهها رو میزدن و میگفتن همه اینها بازی هست که مردم برن سر صندوق و رای بدن. ولی به خوبی دیدیم که بازی در کار نبوده .

البته باید جریان رو با این ریز بینی دید که جناح اصولگرا افراطی برای اینکه بتواند حقانیت خود رو با شکلی دموکراتیک به مردم اثبات کند راضی به انجام چنین مناظره هایی شده است چه بسا با این کار و بودن کسانی مانند دکتر اطاعت که از حق از دست رفته مردم دفاع کرده است چیزی جز شکست در درگاه مردم نصیب آنها نخواهد شد.


خوشبختانه عده کسانی که همیشه با تئوری توطئه همراه هستن معدود و بیشتر خارج نشینان مرفه بی درد هست که فقط منتظر این هستند که ایران آزاد شود و بیایند و زمین ها و باغ های از دست رفته اشان را بگیرند و به تخت پادشاهیشون برگردند

جمهوری اشغالگر اسلامی به دنبال اینستاگرامی کردن تویتر به نوار بهداشتی متوصل شد

دوستان، جدیدا عده ای از مزدوران رژیم به صورت خیلی سیستماتیک وارد تویتر شده اند، اکثر آنها آیدی دختر دارند و بیشتر راجع به موضوعات سطحی و ی...